FESTNINGEN

Hvem er vi?

Kristiansten festning er et festningsanlegg i Trondheim. Festningen ble anlagt i 1682–1684 etter ordre fra kong Christian V som et ledd i gjenoppbyggingen etter bybrannen 18. april 1682. Utformingen av byen og festningsanleggene ble utført av Johan Caspar de Cicignon og generalkvartermester Anthony Coucheron. Hovedtårnet på Kristiansten ligger i direkte forlengelse av Nidarosdomens lengdeakse, ca. 700 meter unna. På 1700-tallet ble Kristiansten utvidet til den form den har i dag. Kristiansten eies av staten og er fredet etter kulturminneloven.

Hva tilbyr vi?

mojo.festningen.selskapslokaler.trondhei
mojo.festningen.videomakeriet.stream.jpg
mojo.festningen.selskapslokaler.trondhei

Historie

Kristiansten festning ble bygget etter Trondheims store bybrann i 1681. Da beordret kong Christian den 5. at det skulle utarbeides en ny by- og befestningsplan, hvor Kristiansten festning skulle hindre en fiende i å kunne skyte ned på byen. Kristiansten var en effektiv vokter av byen frem til den ble nedlagt som aktivt militæranlegg i 1816. I dag fremstår den som Norges best bevarte tårnfestning fra 1600-tallet, med den markante donjonen synlig fra hele byen.

Våre andre selskapslokaler

Skjermbilde 2020-06-10 kl. 02.31.25.png

Mer Info

For oversikt over våre generelle vilkår og betingelser, trykk på linken under for mer informasjon.

Kontakt

Mojo Management AS

Lundhøgda 1, 7089 Heimdal

tlf: 45 84 55 98 / 93 43 25 36
e-post: post@mojoevent.no

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

2020 © Mojo Management AS